header-roc-du-maroc-06

Race Rules

 1. 1. STRUCTUUR, TOEPASBAARHEID EN INTERPRETATIE VAN REGELS: ENKELE VOORWAARDEN
  • Volledigheid; Latere Updates.

Het is de intentie dat de regels definitief en compleet zijn. Tenzij de regels specifiek en uitdrukkelijk regels of reglementen van externe bronnen bevatten, zijn deze externe regels en reglementen niet van toepassing op de race.  De regels kunnen echter van tijd tot tijd worden bijgewerkt en gewijzigd. De versie van de reglementen die van kracht is op de startdatum van de race in een bepaald jaar, blijft van toepassing op die race in dat jaar.

 • Niet naleven van de regels.

Het niet naleven van een van de regels zal resulteren in een boete, die in bepaalde omstandigheden kan leiden tot diskwalificatie van een rijder. De straffen worden bepaald door de Race Jury.

 • Interpretatie van regels; definitief besluit

De interpretatie van een regel (inclusief evaluatie van een protest, of een andere zaak gerelateerd aan de regels; of een andere zaak gerelateerd aan deelname aan de race, ongeacht of de zaak is beschreven in de regels) zal worden gemaakt door de Race Jury en is definitief en bindend voor alle Race-deelnemers.

 • De Race Jury wordt benoemd door de organisatoren. De Race is NIET UCI geregistreerd, de benoeming van de Race Jury is naar eigen besluit van de organisatoren.
 • Als de regels worden vertaald in een andere taal dan het Engels, is de Engelstalige versie van de regels leidend en wordt deze aangehouden in geval van een conflict met de vertaalde versie.
 • Sectie titels.

De secties, sub-secties, paragrafen en itemkoppen, ondertitels en bijschriften die in de reglementen zijn beschreven, zijn alleen bedoeld als referentie en hebben geen invloed op of worden niet gebruikt bij het interpreteren van een woord, zin, bepaling of sectie in (een deel van of de gehele) regel of set regels.

 • Bepaalde gedefinieerde voorwaarden

In deze reglementen worden de volgende termen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd:

 • “Rocky Rider” is een lid van een team die er niet in is geslaagd een etappe binnen de maximale etappe tijd te voltooien, maar de race buiten enige categorie mag voortzetten. (Challenge categorie, geen chrono)
 • “DNF” betekent “heeft die bepaalde etappe niet gefinisht.”
 • “DNS” betekent “heeft die bepaalde etappe niet gestart.” Een rijder met de DNS status, heeft automatisch de DNF status.
 • “Maximale Etappetijd” betekent de maximale toegestane tijd (bepaald door de organisatie van tijd tot tijd) om officieel de etappe van de race te finishen.
 • “Organisator” betekent de race/evenement organisator.
 • “Fysieke assistentie’ betekent het delen van water en voedsel, het delen/uitwisselen van fietsonderdelen en accessoires (inclusief het verwisselen van fietsframes), assistentie bij onderhoud en reparatie, en duwen / slepen met alleen fysiek contact (maar exclusief duwen / slepen met behulp van mechanische of fysieke apparaten).
 • ‘De race directeur’ is de primaire toezichthoudende wedstrijd medewerker aangesteld door de organisator.
 • ‘Rijders scheidingslimiet’ is de maximale tijd die twee teamleden gescheiden mogen zijn op elk moment van de wedstrijd, namelijk 1 minuut.
 • “Gescheiden rijder” betekent elke rijder die op enig moment tijdens de race is gescheiden van zijn / haar teamlid, de rijders scheidingslimiet overschrijdend.

 

2. Algemene regels – Van toepassing op alle rijders

2.1    Rijders, Registratie, Briefing

2.1.1 In aanmerking komend.

De minimumleeftijd voor deelname aan de race is bepaald: 19 jaar op 12 oktober van het jaar waarin de race plaatsvindt.

2.2 Registratie.

2.2.1 Rijders moeten zich registreren met een team van 2.

2.2.2 Alle rijders moeten zich hebben geregistreerd voor de registratie deadline zoals vermeld op de race website op de dag voorafgaand aan de eerste etappe van de race (of proloog, indien van toepassing).

2.2.3 Verandering van categorie is niet toegestaan nadat de race registratie is gesloten.

2.2.4 Race registratie vindt plaats op de locatie (Karam Palace, Ouarzazate) op zondag 13 oktober van 10u tot 12.

2.3 Team Categorieën.

2.3.1 Elke race heeft de volgende vijf (5) rijcategorieën voor teams: mannen, masters en ‘grand master’ men, women, mixed, maar races kunnen extra rijcategorieën en speciale jerseys toevoegen.

2.3.2 Om te starten in de categorie mannen, moeten beide rijders man zijn. Om te starten in de master categorie, moeten beide rijders ouder dan 40 jaar zijn en om te starten in de grandmaster categorie moeten beide rijders ouder dan 50 jaar zijn, respectievelijk, op 12 oktober in het jaar waarin de race plaatsvindt.

 

2.4 Briefing. 

Een pre-race briefing zal plaatsvinden op 1 september 2019. Het is de verantwoordelijkheid van elke rijder om de inhoud van alle race briefings te kennen (inclusief en zonder beperking van alle avond race briefings). Het niet aanwezig zijn bij een race briefing, om welke reden dan ook, vormt geen excuus voor enige onwetendheid over de inhoud van de briefing.

3 MEDISCH

3.1 Verantwoordelijkheid.

Elke rijder moet ervoor zorgen dat hij/zij in goede gezondheid is en goed getraind is voor de race.

3.2 MEDISCH CERTIFICAAT

De inschrijving van een rijder is pas bevestigd nadat de race organisatoren een ondertekend medisch RocduMaroc certificaat hebben ontvangen van een medische dokter waarin de gezondheidsstatus van de rijder wordt geverifieerd voor de deelname aan een endurance-race van deze aard. (of een nationale fietslicentie met een recent medisch rapport.

Fietsers moeten de aansprakelijkheidsovereenkomst ondertekenen, online beschikbaar of op het moment van registratie, waarin ze de verantwoordelijkheid nemen voor hun deelname.

3.3 Medische uitsluiting .

De Organisatoren behouden zich het recht voor om een rijder, de Race start, te weigeren of de voortzetting te staken na ontvangst van medisch advies van een officiële Race-medicus of een andere door de Organisatoren erkende arts. De beslissing van de organisatoren in dit verband is definitief.

3.4 De organisatie zorgt voor een medisch centrum voor medische hulp aan fietsers tijdens het evenement.

 1. FIETSEN

4.1 Verantwoordelijkheid.

Elke rijder is verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn/haar fiets tijdens het gehele evenement.

4.2 Race-klaar.

4.2.1 Alleen rijders van wie de mountainbike, naar mening van de race jury, in goed werkende conditie en race-ready is aan de start van elke etappe, krijgen de toestemming om te starten.

4.2.2 Van toepassing op regel 4.2.1., “race-ready” betekent het volgende:

 • De Racenummer plaat is degelijk bevestigd en duidelijk zichtbaar vooraan.
 • De frame markering is zichtbaar volgens de instructie die tijdens de registratie is ontvangen.
 • De fiets is in een veilig werkende staat, zoals bepaald door de jury
 • Stuuruiteinden en stuurverlengingen moeten dicht zijn en mogen geen scherpe of gekartelde randen hebben. Het gebruik van tri-bars of bladed wielen is niet toegestaan.

4.3 Aandrijving.

Fietsen kunnen alleen worden voortbewogen door een ketting set en alleen door de beenactie van de rijder, zonder enige vorm van assistentie (elektrisch of anderszins)

 1. HELMEN EN KLEDIJ

5.1 Helm Vereisten: Elke rijder moet te allen tijde tijdens de race een helm dragen.

5.2 Juiste kleding: de juiste rijkleding, inclusief een shirt, moet altijd worden gedragen.

5.3 Identieke Team Shirts. Beide teamleden moeten te allen tijde in identieke wielertruien rijden.

5.4 Verboden truien. Tenzij uitdrukkelijk anders goedgekeurd door de regels, mag geen enkele rijder een originele of replicaversie van een leiderstrui dragen

5.5 Leiders trui: als een rijder een leiderstrui ( etappe zege) heeft gewonnen, moet hij / zij deze tijdens de volgende etappe dragen.

 

6 TEAM RIJDER

6.1 Teams van twee.

Teams moeten uit exact twee rijders bestaan, die samen moeten racen (met in achtneming van de rijders scheidingslimiet) voor de gehele afstand van de Race.

6.2 Handhaving scheidingslimiet.

6.2.1 De naleving van de rijders scheidingslimiet kan worden gecontroleerd en afgedwongen aan het begin en einde van elke etappe en op verschillende aangegeven controlepunten tijdens de etappe, maar kan ook worden gecontroleerd en afgedwongen op elk moment tijdens de race.

6.2.2 Naleving van de rijder scheidingslimiet: de rijder scheidingslimiet kan meer dan 1 keer per etappe gecontroleerd en afgedwongen worden en penalty’s kunnen elke keer worden toegepast als er wordt waargenomen dat er gescheiden gereden wordt tijdens een etappe. Met andere woorden: rijders kunnen worden gestraft voor meer dan 1 overschrijding van de rijders scheidingslimiet per stage.

6.2.3 De rijders scheidingslimiet is niet van toepassing als een rijder van het team vooruit of teruggaat uitsluitend voor het aanvragen of verkrijgen van assistentie (medisch of technisch), op voorwaarde dat de andere rijder in dat team zijn / haar op dezelfde positie op de etappe blijft, totdat de hulpzoekende rijder terugkeert naar de positie van de wachtende rijder.

6.3 Terugkeren.

Een rijder mag op elk moment op de route terugkeren om zich weer bij zijn / haar teamlid te voegen of om assistentie (medisch of technisch) aan te vragen of te verkrijgen, op voorwaarde dat hij / zij daarbij geen gevaar vormt voor andere rijders.

 

7 IDENTIFICATIE VAN DE RIJDER

7.1 Racenummers weergeven.

7.1.1 Beide rijders in een team moeten te allen tijde hun racenummers tonen.

7.1.2 Het voorste nummerbord moet stevig op het stuur bevestigd blijven en het zicht mag niet worden ontnomen door kabels of andere items.

7.1.3 Racenummers mogen op geen enkele manier worden gewijzigd of aangepast: niet snijden in/aan de stickers, geen stickers toevoegen of bestaande stickers verwijderen of bijsnijden.

7.1.4 Officiële sponsorlogo’s mogen niet van racenummers worden verwijderd en / of op enigerlei wijze worden verborgen.

7.2 Aanwezigheid bij ceremonies.

Tijdens de prijsuitreiking van elke etappe worden de eerste drie teams van de etappe naar het podium geroepen in de volgende categorieën: grandmaster, master, men en mixed

Tijdens de prijsuitreiking worden de leiders van de categorieën opgeroepen voor de prijsuitreikingsceremonie van de leiderstrui: grandmaster, master, men en mixed.

Leiders van elke categorie moeten aanwezig zijn tijdens de ceremonie op de finishlijn (indien van toepassing) en de prijsuitreiking tijdens het diner.

8 TIME TRIAL/PROLOOG

8.1 Toepasbaarheid.

De race kan een proloog bevatten en een of meer etappes van de race kunnen de vorm aannemen van een tijdrit. De bepalingen van deze Regel 8 zijn van toepassing op de Race in elk jaar waarin de Race een proloog en / of tijdrit bevat. Tenzij anders bepaald in de reglementen, is elke regel die van toepassing is op elke “etappe” van de race ook van toepassing op een tijdrit / proloog.

8.2 Deelname.

Deelname aan de tijdrit / proloog is verplicht voor alle teams.

8.3 Resultaten tellen.

De tijd van een team in de tijdrit / proloog telt niet mee voor de totale tijd en het algemene klassement van het team.

8.4 Start Tijden.

8.4.1 Iedereen uit de race categorie krijgt een starttijd toegewezen voor de tijdrit / proloog. Al dan niet per duo al dan niet voor een groepsstart. Het is de verantwoordelijkheid van elke rijder om zijn / haar starttijd te kennen. In geval van een proloog worden de starttijden bekendgemaakt op de eerste briefing de ochtend voor de proloog. In het geval van een tijdrit na etappe 1, zullen de starttijden bovendien worden gepubliceerd aan “PC course” samen met de publicatie van de definitieve resultaten van de vorige etappe.

8.4.2 Rijders moeten zich ten minste 10 minuten vóór de toegewezen starttijd voor de tijdrit / proloog melden bij de startboog.

8.4.3 Als een team zijn starttijd van de tijdrit / proloog mist, mag het naar goeddunken van de Race Jury starten, maar de tijd van het team voor de tijdrit / proloog wordt gemeten vanaf de oorspronkelijk toegewezen starttijd van het team.

9 ETAPPE START

9.1 Openingstijd startzone.

De startzone opent 15 minuten vóór het begin van elke etappe, tenzij anders gecommuniceerd.

9.2 Start Zone; Gespreide Start.

9.2.1 Differentiële startzones worden toegewezen naar aanleiding van het algemene klassement in de Race. De Organisatoren kunnen verschillende (d.w.z. “gespreide”) starttijden toewijzen voor elke startzone. Elke verwijzing naar starttijden in de Regels, is naar de starttijd die van toepassing is op de startzone van de betreffende rijder.

9.2.2 Rijders moeten als team met hun fietsen de startzone betreden en moeten na binnenkomst met hun fietsen in de startzone blijven.

 

10 ROUTE EN ETAPPES: FINISH

10.1 Routes voltooien.

10.1.1 Rijders moeten de volledige, definitieve route en afstand van alle etappes afleggen, inclusief de tijdrit en / of proloog.

10.1.2 Alleen rijders die alle etappes binnen de maximale etappetijd voltooien, kwalificeren zich als officiële race-finishers.

10.1.3 Een rijder moet te allen tijde de officiële route volgen, de aanwijzingen van de verkeersleiders opvolgen en mag geen kortere weg nemen of enig ander voordeel van soortgelijke aard ten opzichte van andere rijders nemen.

10.1.4 De verantwoordelijkheid voor het volgen van de officiële route ligt bij de rijder.

10.2 Route / afstand verschillen.

De daadwerkelijke raceroute of -afstand kan verschillen van de gepubliceerde afstand of de afstand gemeld op de briefing.

10.3 Stoppen en re-starten. Rijders die om welke reden dan ook de route verlaten, moeten de koers opnieuw starten op hetzelfde punt waar ze zijn gestopt.

10.4 Activiteit buiten route. Lopen, rennen of rijden buiten de Race-route zonder de intentie om snel weer op de Race-route te rijden, of enige andere activiteit in strijd met de regels dat plaatsvindt buiten het gemarkeerde Race-gebied, is niet toegelaten.

10.5 Finishen te voet. Rijders mogen de finishlijn van de etappe te voet overschrijden mits zij hun fiets bij zich hebben.

 1. VERBODEN APPARATUUR

11.1 Audio.

Het gebruik van oortelefoons / oordopjes of portofoons (d.w.z. ‘walkietalkies’) is niet toegestaan ​​tijdens de race.

11.2 Camera’s. Camera’s (inclusief videocamera’s) kunnen op de fiets worden gemonteerd en op de fietser Camera’s die op de fiets van de fietser zijn gemonteerd, moeten op een veilige locatie worden geplaatst

11.3 Andere uitrusting. De Race Jury kan te allen tijde naar eigen goeddunken andere uitrusting (anders dan essentiële fietsuitrusting) verbieden en de rijders zullen zich te allen tijde aan een dergelijk verbod moeten houden.

11.4 Inspectie. De Race Jury behoudt zich het recht om op enig moment de fiets, kleding, uitrusting, onderdelen en accessoires die in de Race worden gebruikt, te inspecteren om de naleving van de regels te bepalen.

 

12 RACE TIMING / VERLATE STARTS

12.1 Transponders. Elke rijder moet tijdens de race te allen tijde zijn transponder dragen. Geen enkele rijder mag op enig moment meer dan één (1) transponder meenemen en geen enkele rijder mag zijn transponder op enig moment aan iemand anders doorgeven.

12.2 Getoonde / geregistreerde tijden. Alleen teamtijden worden bekendgemaakt, maar individuele rijderstijden worden vastgelegd om te bepalen of aan de rijders scheidingslimiet wordt voldaan.

12.3  Start timing. De timing begint elke race dag op de toegekende starttijd. De startlijn blijft tot 15 minuten na de starttijd open.

12.4 Late Starts.

12.4.1 Elke renner die zijn / haar starttijd niet kan halen, moet zich binnen 15 minuten na de starttijd melden bij de racejury om goedkeuring voor een late start aan te vragen.

12.4.2 Geen enkele rijder mag te laat starten zonder goedkeuring. Als er geen goedkeuring voor een late start wordt gegeven, wordt dat beschouwd als een DNS en daarom als een DNF voor die etappe.

12.5 Niet starten. Elke rijder die helemaal niet aan een etappe begint, krijgt automatisch een DNF voor die etappe

12.6 Eindtijd team. De teamtijd is het tijdstip waarop het tweede teamlid de finishlijn van de etappe passeert.

12.7 Effect van tijdstraffen. Alle tijdstraffen worden toegevoegd aan de tijd op de etappe waarop de rijder de tijdstraf heeft gekregen.

 

 1. MAXIMALE ETAPPETIJD

13.1 Algemeen.

Maximale etappetijden worden bepaald op basis van de lengte van elke etappe en het type terrein, maar kunnen op elk gewenst moment door de wedstrijdleider worden aangepast volgens de regels.

13.2. Maximale etappetijden worden opgenomen in het race-registratiepakket: de maximale etappetijd wordt niet aangepast voor rijders die met toestemming later starten ​​en / of die zijn gestart in een startzone met een latere starttijd dan de zijne.

13.3 Formule. De maximale etappetijd voor elke etappe van de race is de hoogste tijd van (a) de maximale etappetijd getoond voor die etappe of (b) het dubbele van de ‘winnende’ tijd van de etappe (dat is de tijd van het eerste finishteam voor die etappe)

13.4 Kennisgeving van verandering. Elke wijziging van de maximale etappetijd wordt aan de rijders meegedeeld tijdens de etappebriefing op de avond voor de betreffende etappe. Indien van toepassing, wordt de aangepaste maximale etappetijd getoond op het laatste waterpunt zodra de eerste finishers de finishlijn zijn gepasseerd.

13.5: De maximaal toegestane etappetijd voor elke etappe van de race is de langste tijd van: (a) de getoonde maximale etappetijd, of (b) 2x de winnende tijd (dat wil zeggen: als de winnende tijd meer is dan de helft van de maximale etappetijd gecommuniceerd tijdens de race briefing, dan wordt de maximaal toegestane etappetijd automatisch 2x de winnende tijd). Indien van toepassing, wordt de aangepaste maximale etappetijd aangegeven op het laatste waterpunt zodra de winnaars de finishlijn zijn gepasseerd.

13.6 Tussentijdse way points.

13.6.1 De racedirecteur kan te allen tijde way points in de etappe aanwijzen die moeten worden bereikt voor een bepaalde tijd, die is bepaald door de racedirecteur. Op elk gewenst moment kunnen om veiligheidsredenen extra way points en way point tijden worden toegevoegd.

13.6.2 Elk team dat naar de mening van de Race Directeur niet in staat is om een specifiek way point te bereiken binnen de toegekende tijd mag niet verder rijden, wordt van het parcours gehaald en geclassificeerd als DNF voor die etappe.

13.6.3 De Race Jury kan naar eigen goeddunken afzien van een way point voor bepaalde rijders, in speciale omstandigheden zoals mechanische problemen of gewonde / zieke teamleden, als de Race Jury gelooft dat de ploeg of rijder uiteindelijk het volgende way point kan bereiken binnen de toegekende volgende tijd. (of, in bepaalde gevallen, om de finish van de etappe te bereiken binnen de maximale etappetijd).

13.7 Geen verlenging van de maximale etappetijd. In alle gevallen van onderhoud en reparatie van fietsen of andere uitrusting, moeten rijders de volledige afstand van het etappe afleggen en moeten ze de etappe voltooien.

13.8 Tijdstraffen genegeerd. Tijdstraffen worden niet meegenomen als wordt bepaald of de rijder de maximale etappetijd heeft overschreden.

 

 14 ROCKY RIDER

14.1 Eerste overschrijding. Elke rijder die voor de eerste keer een etappe niet voltooit binnen de maximale etappe-tijd, wordt geclassificeerd als Rocky Rider. Rocky Riders mogen de race voortzetten (d.w.z. ze mogen de volgende etappe starten), maar worden niet geclassificeerd als officiële race-finishers.

14.2 Tweede overschrijding. Als een Rocky Rider opnieuw een etappe niet binnen de maximale etappetijd voltooit, mag hij / zij de race niet voortzetten (d.w.z. hij / zij mag de volgende etappe of een andere latere etappe niet starten in de race categorie). Hij/zij mag enkel nog meerijden in de challenge categorie.

14.3 Effect op het teamlid. Elke rijder, wiens teamlid een Rocky Rider is, heeft (op voorwaarde dat deze rijder alle etappes binnen de maximale etappetijden heeft voltooid) het recht om door te gaan met rijden in de race en kan zich kwalificeren als een finisher, maar komt niet in aanmerking voor een ranglijst

14.4 Rockyrijders mogen niet voor de top 10 rijden en het is verboden om een ​​ander team te helpen.

 

15 STOPZETTING OF ANNULERING VAN EEN ETAPPE DOOR ORGANISATOREN

15.1 Discretie van organisatoren. De Organisatoren kunnen elke etappe naar eigen goeddunken stopzetten of annuleren om veiligheidsredenen of om een ​​andere reden die zij passend achten, in welk geval de volgende regels van toepassing zijn:

15.1.1 Als drie teams de etappe hebben voltooid voorafgaand aan het moment waarop deze wordt gestopt, zal de etappe worden geclassificeerd als een officiële etappe van de race en meetellen voor de algemene resultaten. Anders vormt de etappe geen officiële etappe en wordt deze buiten beschouwing gelaten voor de algemene resultaten.

15.1.2 Wanneer een gestopte etappe meetelt voor de algemene resultaten, krijgt elke rijder die op het parcours is wanneer de etappe wordt gestopt (en niet wordt gediskwalificeerd of teruggetrokken om een andere reden) een etappe-eindtijd toegewezen geschat door de Race Jury, waarbij de schatting wordt gebaseerd op de tijd van de etappewinnaar, op de positie van de rijder in het veld op het moment dat de etappe wordt gestopt of op het laatste timingspunt of een ander relevant punt (bijv. afbreekpunt, officieel waterpunt, enz. .).

15.1.3 Rijders worden geclassificeerd als DNF als ze zich, voordat de etappe wordt gestopt, uit de etappe terugtrekken of een afbreekpunt niet binnen de toegekende tijd bereiken.

 

16 WEGEN: NALEVING

16.1 Afgesloten wegen. Sommige delen van het parcours (inclusief sommige openbare wegen) zijn mogelijk afgesloten voor niet-race gerelateerd verkeer. De sluiting moet door iedereen worden gerespecteerd.

16.2 Gedeelde wegen. Rijders hebben niet op het gehele parcours exclusief gebruik van openbare of privéwegen (of andere wegen) tijdens de Race.

16.3 Verkeersregels. Alle verkeersregels moeten tijdens de race te allen tijde worden nageleefd.

16.4 verkeersleider-instructies. Rijders moeten zich strikt houden aan alle race parcours gerelateerde instructies van verkeersleiders.

 

17 CHECKPOINTS

17.1 Scheidingslimiet controleren: er zijn controlepunten in elke etappe waar de rijders scheidingslimiet kan worden gecontroleerd.

17.2 Niet-detecties: teams die niet worden gedetecteerd bij het passeren van de check points kunnen worden gediskwalificeerd.

17.3 Verborgen controlepunten: de exacte locatie van de controlepunten wordt niet gepubliceerd, maar  de organisatoren kunnen deze verborgen controlepunten gebruiken.

 

18 VOEDING EN HYDRATATIE

18.1 Verantwoordelijkheid.

Rijders hebben de volledige verantwoordelijkheid om voldoende water en voeding bij zich te hebben tijdens de race.

18.2 Waterpunten en gebruik. De organisatoren zullen water voorzien op officiële waterpunten op het parcours; het water is alleen bedoeld om te drinken. Overmatig gebruik van water voor enig ander doel is niet toegestaan ​​op officiële waterpunten.

18.3 De organisatoren zullen voeding verstrekken op elk controlepunt (Wcup energy drink (500 ml / persoon) noten, fruit, koekjes. Als u denkt dat dit misschien niet genoeg is, neem dan zelf extra voeding mee

18.4 Als u uw eigen sportdrank wilt gebruiken, moet u 6 drinkflessen + extra poeder meenemen. De organisatie zorgt elke avond voor een plastic box waarin u uw flessen kunt plaatsen. Elke checkpoint verantwoordelijke neemt de gevulde plastic box mee voor de eerstvolgende etappe. In het restaurant worden elke avond 3 plastic boxen voorzien. Je dient je drinkflessen in te leveren voor 21h.

 

19 STEUN VAN BUITENAF / STAYEREN

19.1 Geen hulp van buitenaf.

Hulp van buitenaf is onder geen enkele omstandigheid toegestaan. “hulp van buitenaf” betekent fysieke assistentie door een andere persoon dan (a) zijn / haar teamlid dat deelneemt aan de Race, (b) een mede-rijder die deelneemt aan de Race, of (c) een erkend Race-personeelslid ( op voorwaarde dat de assistentie van het personeelslid binnen het kader van zijn / haar officiële taken voor de Race valt).

19.2 Stayeren.

19.2.1 Rijders mogen achter teamleden en collega-deelnemers rijden, maar niet achter een rijder of een persoon die geen deelnemer is aan de Race.

19.2.2 Geen enkele andere vorm van stayeren is toegestaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot stayeren achter privévoertuigen, motorfietsen, vrachtwagens of officiële racevoertuigen.

19.3 Ondersteunende voertuigen. Er zijn geen begeleidings- of ondersteunende voertuigen toegestaan op de raceroute, tenzij het voertuigen zijn, beschikbaar gesteld door de organisatoren en de relevante accreditatie vertonen.

 

20 TECHNISCHE BIJSTAND

20.1 Neutrale technische werkzones. We bieden geen technische assistentie voor rijders in neutrale technische werkzones langs de raceroute. Wel kan je gebruik maken van onze technische zones in het bivak

20.2 Reserveonderdelen. Rijders moeten contant geld bij zich hebben om eventuele ontvangen reserveonderdelen te betalen. Dit mag ook bij aankomst in het bivak.  Betalen met “ drankbonnetjes van RDM” kan ook.

20.3 Wij bieden geen technische assistentie tijdens de race. Bij opgave tgv technische panne zal je fiets opgepikt worden door iemand van de organisatie.

21 FYSIEKE ASSISTENTIE

21.1 Toegestane assistentie. Rijders kunnen geen fysieke assistentie ontvangen van iemand anders dan (a) zijn / haar teamlid dat deelneemt aan de Race, (b) een mede-rijder die deelneemt aan de Race, of (c) een geaccrediteerde Race-medewerker (mits de assistentie van de medewerker binnen zijn / haar officiële taken voor de Race valt).

21.2 Verboden assistentie van gescheiden rijders. Geen enkele rijder mag fysieke assistentie krijgen van een gescheiden rijder, tenzij de gescheiden rijder op het moment dat deze wordt verstrekt, van zijn / haar partner is gescheiden omdat deze partner zich uit de race heeft teruggetrokken.

21.3 Slepen / duwen. Slepen tussen of duwen van rijders is toegestaan ​​door direct handcontact (bijv. van hand tot hand of van hand tot fiets), maar is verboden door middel van mechanische of fysieke apparaten (inclusief maar niet beperkt tot een touw, buis of kabel ).

22 TERUGTREKKINGEN

22.1 Plicht tot onmiddellijk informeren. Teams of rijders die om welke reden dan ook de Race niet kunnen voortzetten, moeten PC course hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Dit kan worden gedaan bij de start van de race, de finish, waterpunten of door het crisisnummer te bellen zoals aangegeven op elk Rocdumaroc polsbandje.

22.2 Kosten van zoeken en redden. Als een rijder of team nalaat PC course op de hoogte te stellen van zijn / haar / terugtrekking, en als een zoek- en reddingsactie wordt gestart voor een dergelijke rijder of team, is deze rijder of team (in voorkomend geval) verantwoordelijk voor de kosten van dergelijke opsporing en redding.

22.3 Resterende teamlid. Als een van de leden van een team niet in staat is om de race voort te zetten, heeft zijn / haar teamlid het recht om verder te rijden in de ‘challenge’categorie.

23 GEDRAGSCODE  

23.1 Sportiviteit: Alle rijders moeten te allen tijde sportief gedrag vertonen en mogen tijdens de Race geen aanstootgevende of beledigende taal gebruiken, zich op een onsportieve manier gedragen of respectloos zijn tegenover iemand, inclusief maar niet beperkt tot de leden van de Jury, andere rijders, Racepersoneel of dienstverleners (bijvoorbeeld verkeersleiders, medici, waterpuntpersoneel, enz.) of toeschouwers.

23.2 Afval dumpen, omwegen maken: rijdersmoeten het milieu te allen tijde respecteren en afval dumpen of schade aan het milieu toebrengen wordt niet getolereerd. In het bijzonder, maar zonder de algemeenheid van deze regel te beperken, zijn de volgende acties specifiek verboden: het weggooien van waterflessen, verpakkingen of fietsonderdelen langs de Race-route; afwijken van de Race route.

24 PROTESTEN

24.1 Formele vereisten: elk protest dat verband houdt met de Race moet schriftelijk worden ingediend bij PC course op de officiële klachtenformulieren die beschikbaar zijn in PC course .

24.2 Deadline – Protesten voor etapperesultaten. Protesten over etapperesultaten moeten binnen twee 2 uur na het plaatsen van voorlopige resultaten voor de relevante etappe worden ingediend.

24.3 Deadline – Raceprotesten. Raceprotesten moeten binnen twee 2 uur nadat de rijder de finishlijn van de betreffende etappe overschrijdt, worden ingediend.

24.4 Contante borg. Voordat een protest in overweging wordt genomen, moet de protesterende rijder een contante borg betalen bij PC course, samen met het ingediende protest, voor het volgende toegepaste bedrag: 50 € Als het protest wordt aanvaard, wordt de aanbetaling terugbetaald. Als het protest niet wordt aanvaard, wordt de aanbetaling gehouden en gedoneerd voor ontwikkeling van de trails.

 

25 ANTI DOPING

25.1 Recht op testen. De organisatoren behouden zich het recht voor om alle rijders te testen op doping (inclusief mechanische doping) en / of het gebruik van illegale stoffen. Toestemming voor dergelijke tests is een voorwaarde voor deelname aan de Race.

25.2 Beschikking over prijzengeld. Als Race prijzengeld wordt betaald aan een rijder die later wordt gediskwalificeerd van de officiële Race resultaten door een dopingovertreding (of een andere overtreding), kunnen de Organisatoren dat geld mogelijk van die rijder terugkrijgen.

 

 1. BAGAGE EN FIETS TRANSPORT

De organisator zorgt voor een bagagevervoer van het start- en eindpunt..

Deelnemers moeten hun bagage afleveren op de door de organisatoren aangewezen plaatsen op de afgesproken tijd. – Het exacte schema wordt gegeven tijdens de administratie dag, 1 dag voorafgaand aan de proloog.

Alle fietsen worden van België naar Marokko en terug vervoerd. Het exacte schema wordt 15 dagen vóór de start van de eerste etappe bekend gemaakt.

  

 1. SANCTIES

 

 • Starten met een fiets die niet aan de regels voldoet = schorsing
 • Startnummer is bevestigd maar niet zichtbaar =  waarschuwing
 • Starten vanuit het verkeerde startblok = penalty 15 min
 • Gevaarlijk/agressief fietsen = waarschuwing/ penalty
 • Fietsen zonder helm / helm afzetten tijdens de race = waarschuwing/ penalty
 • Opzettelijk blokkeren van andere deelnemers = waarschuwing + penalty 15min
 • Bedreigingen en beledigingen = waarschuwing / penalty
 • Niet voltooien van een etappe  = diskwalificatie uit algemeen klassement
 • Vasthouden aan een gemotoriseerd voertuig = diskwalificatie
 • Doping diskwalificatie
 • Niet-naleven van de verkeersregels = waarschuwing + penalty 30min
 • Niet-naleven van regels van de race (trail, start, controle …) = tijd penalty 30 min
 • Droppen en achterlaten van afval tijdens de race = tijd penalty 30 min
 • Leiders die de toegewezen leiderstrui niet dragen = tijd penalty 60 min
 • Team rijders zijn meer dan 1 minuut gescheiden = tijd penalty 30 min
 • Etappe niet uitrijden binnen de maximale tijd (1ste keer)  = geen registratie vr overall klassement
 • Etappe niet uitrijden binnen de maximale tijd (2de keer) = diskwalificatie naar challenge categorie
 • Etappe niet uitrijden o.w.v. technische of medische problemen = maximale etappe tijd + 60min

 

Al deze sancties worden opgelegd door race directie. Deze kan te allen tijde de sancties/straffen bij onduidelijkheid herbekijken en indien nodig aanpassen, rekening houdend met de ernst van de overtreding en de situatie waarin de overtreding gepleegd werd.